KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2007 Nr 60, poz.408) z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Adresaci:

  •  Jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Policja, Wojsko, Straż Graniczna i. in. Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej.
  • Społeczne Organizacje Ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, ZHP, ZHR i. in.

 

Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w 6-osobowych grupach.

Cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Ramowy program kursu:

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

5. Poszkodowany nieprzytomny

6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

8. Wstrząs

9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe

12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

15. Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników

 

Kurs recertyfikacyjny

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu.

Czas trwania: 2 dni (16 h)

logoEMS

EAGLE-MED SYSTEM specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych szkoleń i pokazów ratownictwa oraz pierwszej pomocy. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego zlecenia, ponieważ to od Klienta i jego potrzeb zależy, jakie elementy będą dla niego kluczowe.

DANE REJESTROWE:

 

EAGLE MED SYSTEM

Ul. Nowowiejska 12/9

50-314 Wrocław

NIP: 8982053308

REGON: 021204545

DANE KONTAKTOWE: 

 

Robert Jędrych

tel.: +48 502 98 98 93

e-mail: biuro@e-m-s.pl