Kurs TCCC 5 dni

Kurs TCCC 5 dni

Proponowany programu kursu TCCC „Opieka nad rannym w warunkach działań taktycznych”.
Program kursu może ulec zmianie po konsultacji z zamawiającym.
Kurs prowadzony na obowiązujących wytycznych TCCC.

Czas trwania 5 dni – 40 h
Program kursu z zakresu ratownictwa taktycznego będzie obejmował m.in

Dzień 1
– Wprowadzenie do Tactical Combat Casualty Care
a) różnice pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym
b) główne przyczyny zgonów na polu walki
c) szczegółowe omówienie urazów powstających podczas działań taktycznych
d) postępowanie w poszczególnych strefach
e) środki ratownicze używane na współczesnym polu walki
Faza „Care Under Fire”
Wykłady
Warsztaty:
-ucisk bezpośredni / tamowanie krwotoków
– Metody ewakuacji z pod ostrzału ( techniki ręczne, linki, )
– Użycie opaski C.A.T & SOFTTW ( Combat Application Tourniquet) autopomoc, zakładanie opaski w warunkach ograniczonej widoczności
– metody ewakuacji poszkodowanego z samochodu, technika żółwiowa, chwyt strażacki, chwyt „BOA”, kontrola krwawienia ( środki hemostatyczne, pakowanie rany, opatrunki uciskowe)
– tamowanie krwotoków z trudnodostępnych miejsc pachwina, dół pachowy użycie opasek typu CROC, JETT, AAJT, Sam tourniquet )

Dzień 2
Wykłady
Faza „Tactical Field Care”
– Protokół „MARCHE”
– Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, oddychania
Warsztaty:
-Drożność dróg oddechowych ( udrażnianie ręczne, rurka nosowo-gardłowa,emergency CRIC )
– Zabezpieczenie oddychania ( opatrunki okluzyjne na klatkę piersiową, odbarczanie odmy)
– – Patofizjologia oddechu.
– Krążenie, poziom świadomości AVPU, wstrząs hipowolemiczny i jego ocena.
– Urazy głowy i zapobieganie hipotermii.
– ochrona poszkodowanego przed utratą ciepła – Hipotermią
– ocena parametrów życiowych poszkodowanego

– taktyczne badanie urazowe
-stabilizacja urazów kończyn
– zaopatrywanie oparzeń

Scenariusze taktyczne fazy „Tactical Field Care”
Omówienie dnia + pytania

Dzień 3
Wykłady
Faza „Tacevac”
– meldunek medevac line 9
– raport MIST
– przygotowanie karty poszkodowanego do
Scenariusze TCCC postępowanie całościowe ( dopasowane do specyfiki działania jednostki )
Scenariusze TCCC postępowanie całościowe trening manualny działania w poszczególnych stref, realizacji kompleksowego badania urazowego WG protokołu MARCHE
Omówienie dnia + pytania

Dzień 4
Scenariusze taktyczne z pozoracją medyczna
Autopomoc operatora grupy szturmowej rannego na w pomieszczeniu.
– Zaopatrywanie rannego z jednoczesnym prowadzeniem ognia w kierunku na zagrożenie.
– Zaopatrywanie rannego żołnierza w pomieszczeniu, w warunkach braku widoczności.
– Zaopatrywanie rannego operatora z jednoczesnym prowadzeniem ognia w pomieszczeniu
– ograniczonej widoczności.
– Ewakuacja operatora grupy szturmowej rannego na wejściu do pomieszczenia.
– Ewakuacja operatora grupy bojowej rannego po przekroczeniu światła drzwi.
– Ewakuacja rannego operatora z wnętrza pomieszczenia z dala od grupy szturmowej.
– Planowanie ewakuacji rannych w pojeździe pozostawionych na polu walki
– Ewakuacja rannych z pojazdu w przypadku auta unieruchomionego
– Ewakuacja rannych z pojazdu z wykorzystaniem ognia osłonowego
– Ewakuacja rannego operatora do pojazdu wsparcia taktycznego
Omówienie dnia + pytania

Dzień 5
Egzamin