Kurs TCCC – 5 dni

Proponowany programu kursu TCCC „Opieka nad rannym w warunkach działań taktycznych”. Program kursu może ulec zmianie po konsultacji z zamawiającym.
Kurs prowadzony na obowiązujących wytycznych TCCC.

Czas trwania 5 dni – 40 h
Program kursu z zakresu ratownictwa taktycznego będzie obejmował m.in.

Wprowadzenie do Tactical Combat Casualty Care:

 • różnice pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym
 • główne przyczyny zgonów na polu walki
 • szczegółowe omówienie urazów powstających podczas działań taktycznych
 • postępowanie w poszczególnych strefach
 • środki ratownicze używane na współczesnym polu walki

Faza „Care Under Fire”

Wykłady

Warsztaty:

 • ucisk bezpośredni / tamowanie krwotoków
 • metody ewakuacji z pod ostrzału ( techniki ręczne, linki)
 • użycie opaski C.A.T & SOFTTW ( Combat Application Tourniquet) autopomoc, zakładanie opaski w warunkach ograniczonej widoczności
 • metody ewakuacji poszkodowanego z samochodu, technika żółwiowa, chwyt strażacki, chwyt „BOA”, kontrola krwawienia ( środki hemostatyczne, pakowanie rany, opatrunki uciskowe)
 • tamowanie krwotoków z trudnodostępnych miejsc pachwina, dół pachowy użycie opasek typu CROC, JETT, AAJT, Sam tourniquet)

Faza „Tactical Field Care”

Wykłady

 • Protokół „MARCHE”
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, oddychania

Warsztaty

 • drożność dróg oddechowych (udrażnianie ręczne, rurka nosowo-gardłowa, emergency CRIC)
 • zabezpieczenie oddychania (opatrunki okluzyjne na klatkę piersiową, odbarczanie odmy)
 • patofizjologia oddechu
 • krążenie, poziom świadomości AVPU, wstrząs hipowolemiczny i jego ocena.
 • urazy głowy i zapobieganie hipotermii.
 • ochrona poszkodowanego przed utratą ciepła – Hipotermią
 • ocena parametrów życiowych poszkodowanego
 • taktyczne badanie urazowe
 • stabilizacja urazów kończyn
 • zaopatrywanie oparzeń

Scenariusze taktyczne fazy „Tactical Field Care
Omówienie dnia + pytania

Faza „Tacevac”
Wykłady

 • meldunek medevac line 9
 • raport MIST
 • dokumentacja medyczna

Scenariusze TCCC postępowanie całościowe (dopasowane do specyfiki działania jednostki)
Scenariusze TCCC postępowanie całościowe trening manualny działania w poszczególnych stref, realizacji kompleksowego badania urazowego WG protokołu MARCHE
Omówienie dnia + pytania

Scenariusze taktyczne z pozoracją medyczną

Autopomoc operatora grupy szturmowej rannego na w pomieszczeniu.

 • Zaopatrywanie rannego z jednoczesnym prowadzeniem ognia w kierunku na zagrożenie.
 • Zaopatrywanie rannego żołnierza w pomieszczeniu, w warunkach braku widoczności.
 • Zaopatrywanie rannego operatora z jednoczesnym prowadzeniem ognia w pomieszczeniu ograniczonej widoczności.
 • Ewakuacja operatora grupy szturmowej rannego na wejściu do pomieszczenia.
 • Ewakuacja operatora grupy bojowej rannego po przekroczeniu światła drzwi.
 • Ewakuacja rannego operatora z wnętrza pomieszczenia z dala od grupy szturmowej.
 • Planowanie ewakuacji rannych w pojeździe pozostawionych na polu walki
 • Ewakuacja rannych z pojazdu w przypadku auta unieruchomionego
 • Ewakuacja rannych z pojazdu z wykorzystaniem ognia osłonowego
 • Ewakuacja rannego operatora do pojazdu wsparcia taktycznego

Omówienie dnia + pytania

Jesteś zainteresowany kursem? Zadzwoń lub napisz: