Szkolenie OSK

Odbiorcy: Kursanci w ośrodkach szkolenia kierowców
Czas trwania: około 4 godziny

Wykłady:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • specyfika urazów komunikacyjnych
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • ewakuacja osoby poszkodowanej z samochodu
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • zaopatrywanie ran i krwotoków
 • postępowanie z pacjentem we wstrząsie
 • oparzenia
 • złamania ,zwichnięcia
 • test wiadomości z pierwszej pomocy

Ćwiczenia:

 • wezwanie pomocy
 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów